ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2023 2022
Net Satışlar 61.070 59.583
İhracat / Brüt Satışlar %70 %73
Brüt Kar 9.975 5.801
FAVÖK* 4.647 533
Net Dönem Karı 4.724 212
Aktifler 50.914 45.790
Özsermaye 21.590 13.554
Net Finansal Borç 4.175 9.225
Karlılık Oranları
Brüt Kar Marjı %16,3 %%9,7
FAVÖK Marjı %12,9 %4,8
Net Kar Marjı %7,7 %0,4

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmemiştir.