ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2018 2017 2016 2015 2014
Net Satışlar 5.694 3.858 3.037 2.524 2.337
İhracat / Brüt Satışlar %78 %73 %75 %77 %75
Faaliyet Karı* 593 485 387 265 150
FAVÖK* 759 596 478 350 234
Net Dönem Karı 623 295 325 164 131
Aktifler 4.685 3.030 2.288 1.721 1.549
Özsermaye 1.812 1.012 920 714 663
Net Nakit /(Net Finansal Borç) (533) (458) (236) 28 45
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %10,4 %12,6 %12,7 %10,5 %6,4
FAVÖK Marjı %13,3 %15,5 %15,7 %13,9 %10,0
Net Kar Marjı %10,9 %7,7 %10,7 %6,5 %5,6

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.