ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2020 2019 2018 2017 2016
Net Satışlar 9.409 6.968 5.694 3.858 3.037
İhracat / Brüt Satışlar %77 %82 %78 %73 %75
Faaliyet Karı* 1.504 601 593 485 387
FAVÖK* 1.805 859 759 596 478
Net Dönem Karı 1.331 568 623 295 325
Aktifler 8.230 4.984 4.685 3.030 2.288
Özsermaye 3.362 1.806 1.812 1.012 920
Net Nakit /(Net Finansal Borç) (1.225) (684) (533) (458) (236)
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %16,0 %8,6 %10,4 %12,6 %12,7
FAVÖK Marjı %19,2 %12,3 %13,3 %15,5 %15,7
Net Kar Marjı %14,1 %8,2 %10,9 %7,7 %10,7

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.