ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2019 2018 2017 2016 2015
Net Satışlar 6.968 5.694 3.858 3.037 2.524
İhracat / Brüt Satışlar 82% 78% 73% 75% 77%
Faaliyet Karı* 601 593 485 387 265
FAVÖK* 859 759 596 478 350
Net Dönem Karı 568 623 295 325 164
Aktifler 4.984 4.685 3.030 2.288 1.721
Özsermaye 1.806 1.812 1.012 920 714
Net Nakit /(Net Finansal Borç) (684) (533) (458) (236) 28
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %8,6 %10,4 %12,6 %12,7 %10,5
FAVÖK Marjı %12,3 %13,3 %15,5 %15,7 %13,9
Net Kar Marjı %8,2 %10,9 %7,7 %10,7 %6,5

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.